GRAFIK PAŹDZIERNIK 2016

Prosimy  o zapoznanie się z grafikiem zajęć na miesiąc październik 2016 r.

1 października – Seniorada organizowana przez OSiR+ konferencja

3 października – wykład ogólny „Znaj swoje prawa”, Katarzyna Mazur- Rzecznik Konsumenta; „Bezpłatne leki dla seniorów 75+ – spotkanie z przedstawicielem NFZ; WSZiA, sala 105, godz. 11:00.

4 października – wiedza o sztuce „Polska rzeźba pomnikowa – Marian Konieczny – uczeń Xawerego Dunikowskiego”, Sala Koncertowa w Muzeum Zamojskim, godz. 10:00;

5 października – gimnastyka (wg ustalonych godzin), rękodzieło; warsztaty malarskie

6 października – wykład „Bioróżnorodność i ekologia w ogrodach” Marta Chabora, WSZiA, sala 105, godz. 10:00; basen;

7 października – „Warsztaty twórczego pisania”, godz. 14:30, biuro Stowarzyszenia.

10 października – wykład „Pamiętaj o sercu” kardiolog Remigiusz Pęcak, WSZiA, godz. 11:00.

12 października – gimnastyka, rękodzieło; warsztaty malarskie

13 października – basen; wykład o judaizmie, godz. 10:00, Synagoga

14 października – spotkanie poetyckie pt. „Mimozami jesień się zaczyna”, ZDK, godz. 12:00

18 października – UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO, godz. 11:00, CKF „Stylowy”, wykład inauguracyjny nt.: „Psychologia w życiu człowieka” wygłosi Rektor WSZiA dr Stanisław Wieczorek;

19 października – gimnastyka; rękodzieło; warsztaty malarskie

20 października – wykład Roberta Moskwy nt. „Ciekawość”, godz. 10:00 WSZiA, sala 105 + spotkanie z poezją Aleksandra Puszkina i romansami rosyjskimi o godz. 16:00, Sala Koncertowa Muzeum Zamojskie; basen

21 października – warsztat komunikacji interpersonalnej z Robertem Moskwą, godz. 9:00, Muzeum Zamojskie, Sala Koncertowa.

24 października – wykład „Profilaktyka pierwotna i wtórna nowotworów z uwzględnieniem nowotworu piersi i nowotworu raka szyjki macicy” dr n. med. Krzysztof Patyra, WSZiA, sala 105, godz. 11:00

26 października – gimnastyka, rękodzieło; warsztaty malarskie;

27 października – basen; wyjazd do Warszawy na debatę o Unii: Komisarz ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Vytenis Andriukaitis spotka się z polską publicznością w ramach Dialogu Obywatelskiego i wygłosi wykład pt.: „Inwestowanie w zdrowy rozwój – Polska w UE”; wyjazd do Teatru Roma na spektakl „Mamma Mia”