Grafik zajęć!

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku akademickim wykłady ogólne odbywać się będą do dnia 8 czerwca 2015 roku.

Rok akademicki 2014/2015 zakończymy Senioradą oraz wiosennym piknikiem na Roztoczu w dniu 10 czerwca 2015 roku.

Pozostałe zajęcia odbywać się będą bez zmian.

Najbliższy wykład:

1.06.2015 r. /poniedziałek/ – wykład nt. „Być bezpiecznym” wygłosi mgr Piotr Tytoń. Miejsce wykładu: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji przy ulicy Sienkiewicza, godz. 11.00 sala 105.