Uroczyście zabrzmiał Gaudeamus

Tradycyjnie  w październiku uroczyście zainaugurowano rok akademicki w naszym uniwersytecie. W pięknej Sali Centrum Kultury Filmowej ”Stylowy” licznie zgromadzili się słuchacze i dostojni goście. Zaszczycili nas swoją obecnością Prezydent Miasta Marcin Zamoyski, Starosta Zamojski Henryk Matej, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Nizioł, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji dr inż. Jan Andreasik, Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych UM Zamość Jadwiga Machulewska, dyrektorzy instytucji kultury i sportu: Danuta Kawałko-  Książnica Zamojska, Andrzej Urbański – Muzeum Zamojskie, Janusz Nowosad – Zamojski Dom Kultury, Andrzej  Bubeła-Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”, Bogdan Lizut –Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przybyła też Iwonna Stopczyńska- członek Rady Programowo- Naukowej Uniwersytetu oraz koleżanki z Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego, po czym Prezes  Zofia Piłat przedstawiła program działania uniwersytetu na rozpoczynający się rok akademicki, podkreślając, że zakres tematyki i mnogość form pracy pozwala każdemu słuchaczowi znaleźć dla siebie  coś interesującego. Zachęciła słuchaczy do aktywności, dzielenia się z innymi swoją wiedzą, podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Skierowała do słuchaczy życzenia, by działanie w uniwersytecie przynosiło satysfakcję i radość ze zdobywania wiedzy  i faktu bycia  wśród przyjaznych ludzi. Podziękowała tez  władzom miasta, uczelni oraz dyrektorom instytucji za pomoc jaką uzyskiwał w dotychczasowym działaniu uniwersytet i poprosiła o dalsze współdziałanie.

W imieniu Rady Słuchaczy życzenia złożyła jej przewodnicząca  Zofia Kostrzewska.

Wykład inauguracyjny nt. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego  do r.2013 wygłosił w sposób bardzo interesujący mgr inż. Bogdan  Kawałko  – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. Wykładowi towarzyszył pokaz multimedialny.

Uroczystość zakończył  przepiękny  koncert w wykonaniu młodzieży i nauczycieli  Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Szymanowskiego  Zamościu.