JUBILEUSZ 10-LECIA Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zamościu  kończy dziesiąty rok działalności. Jubileusz  naszego uniwersytetu przypada w Europejskim Roku Aktywizacji  Osób Starszych i Solidarności oraz Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Uniwersytet rozpoczął działalność w październiku 2002r. dla 75 słuchaczy. Obecnie skupia  ponad 300 osób. Podstawą działalności były wykłady adresowane do wszystkich słuchaczy, seminaria.

Tematyka wykładów dotyczyła w szczególności zdrowia, kultury, wiedzy o regionie, psychologii wieku starszego, literatury, przyrody i ochrony środowiska, prawa, Unii Europejskiej, gospodarki i finansów.  Zajęcia w grupach zainteresowań obejmowały wiedzę z historii sztuki, historii  regionu, filmu. Słuchacze uprawiali malarstwo, chór, rękodzieło artystyczne, uczyli się  języków obcych, obsługi komputera. Uzupełnieniem zajęć edukacyjnych były warsztaty sprawnościowe, Nordic Walking, wycieczki i rajdy turystyczne oraz imprezy integracyjne.

Dla zobrazowania pracy uniwersytetu podajemy kilka liczb.

Łączna liczba słuchaczy w latach 2002/03 – 2011/12 wyniosła ponad 1990. Zorganizowanych zostało 298 wykładów. Wykłady wygłaszali pracownicy nauki, lekarze i psychologowie, ludzie kultury, wybitni specjaliści z różnych dziedzin. Gościliśmy 128 wykładowców, niektórzy z nich wygłosili po kilkanaście wykładów. Odbyło się 25 wycieczek krajowych,  14 wycieczek zagranicznych, 5 rajdów turystycznych po Roztoczu. Słuchacze obejrzeli 12 spektakli teatralnych, głównie muzycznych, 48 wystaw plastycznych. Zorganizowanych zostało 30 imprez integracyjnych.

Więcej informacji o działalności uniwersytetu w okresie minionych 10 lat znajduje się  w wydawnictwie „10 lat Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” opracowanym z okazji Jubileuszu.

Uroczystość jubileuszowa odbędzie się 5 czerwca i składać się będzie z dwóch części:

Część I

Godz.11.00 – 13.45, sala Consulatus w Ratuszu

Konferencja naukowa ”Kształcenie permanentne a solidarność międzypokoleniowa- doświadczenia polskie i europejskie”

Część II

Godz.15.00 – 19.00, Gala Jubileuszowa w Zamojskim Domu Kultury

  • Otwarcie wystawy ”Uwolnić ukryte talenty”
  • Prezentacja dorobku uniwersytetu.
  • Wręczenie wyróżnień i dyplomów pamiątkowych.
  • Koncert w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”
  • ”Urodzinowy tort”