Jubileusz 15-lecia

W dn. 19 maja Uniwersytet III Wieku świętował 15-lecie swojego powstania.

Uroczystości jubileuszowe zostały podzielone na dwie części. Rano o godzinie 9.00 w sali Consulatus zamojskiego Ratusza odbyła się konferencja naukowa „O lepszą jakość życia Seniorów”. Uroczystego otwarcia konferencjo dokonali Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta Zamość oraz dr Stanisław Wieczorek, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. Konferencji przewodniczył dr n. med. Rafał Sapuła.

Zebrani goście wysłuchali referatów dotyczących seniorów:

  • Seniorzy w Unii Europejskiej” – Monika Federowicz, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej.
  • Leki – kiedy więcej oznacza gorzej?” – prof.dr hab.n.med. Katarzyna Wieczorowska- Tobis, kierownik Katedry Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Prezes Collegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce, doradca Komisji ds. Polityki Senioralnej Sejmu RP.
  • Czy seniorzy potrzebują rehabilitacji?”- dr n. med. Rafał Sapuła- specjalista rehabilitacji medycznej, Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Medycyny Paliatywnej, Dyrektor Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji, Vice-Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Doradca stały Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku sposobem na aktywne życie seniorów”- mgr Zofia Piłat, Prezes Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Drugą część jubileuszu stanowiła  uroczysta gala w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”. Podczas niej nastąpiło otwarcie wystawy pn. „Uwolnione talenty”. Zaproszeni gości obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą dorobek, formy pracy i dokonania członków uniwersytetu. Nie zabrakło  podziękowań dla władz, sympatyków oraz instytucji współpracujących za okazaną uniwersytetowi pomoc. Odbył się także koncert w wykonaniu Krzysztofa Stopy i Piotra Stopy. Na koniec wszyscy zostali poczęstowani jubileuszowym tortem.

Uniwersytet oraz zarządzająca nim Zofia Piłat otrzymali wiele podziękowań oraz listów gratulacyjnych. Największym uhonorowaniem dla Zofii Piłat było otrzymanie tytułu Zasłużona dla Miasta Zamość.

Autor zdjęć: Tomasz Krywionek, „Nowy Kurier Zamojski”