Komunikat!

dot. organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Zamojskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Szanowni Słuchacze!

W związku ze zbliżającym się początkiem roku akademickiego Zarząd ZUTW informuje, że część zajęć rozpoczniemy już od połowy września br. np. zajęcia ruchowe nordic walking i kurs komputerowy.

Natomiast wykłady rozpoczną się 5 października 2020 r. :

Liczba osób na wykładach będzie ograniczona, co najmniej o połowę w stosunku do liczby miejsc.

Na wykładach obowiązują ogólnie przyjęte zasady stosowania środków sanitarnych: maseczki, mycie i dezynfekcja rąk, dystans fizyczny /1,5 m/, zachowanie jednego miejsca wolnego w zajmowaniu miejsc  na sali. Słuchacze proszeni będą o nie grupowanie się przed i po wykładach w okolicy szatni i sali wykładowej.

Osoby, u których pojawią się objawy przeziębienia /katar, kaszel, gorączka/ prosimy o zastosowanie kwarantanny przez okres 10 dni i nie uczestniczeniu w zajęciach Uniwersytetu.

Szczegółowy program i miejsce wykładów przedstawiony zostanie Słuchaczom w pierwszej połowie października br.