Komunikaty!

  1. Zajęcia Tai – Chi, dnia 21 marca br. (czwartek) Sala Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego, przy ul. Orzeszkowej 28 godz. 8:20 – grupa I, godz. 9:30 – grupa II
  2. Kurs Komputerowy, dnia 22 marca br. (piątek), ZSP nr 1 „Ekonomik”, godz. 14:30, sala 14
  3. Zapraszamy Słuchaczy dnia 25 marca br. (poniedziałek) o godz. 13:00 na wykład i projekcję filmu „Z dala od orkiestry”, który odbędzie się w Centrum Kultury Filmowej STYLOWY.
  4. Dnia 26 marca br. (wtorek) Kawiarenka literacka u Seniora -Książnica Zamojska, godz. 11:00. Zapraszamy.