Konferencja naukowa

Komisja Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie i Urząd Miasta Zamościa zapraszają na konferencję naukową nt.: „Przestrzeń kulturowa Zamościa: urbanistyka, architektura, krajobraz, życie miasta” w dniu 15.06.2015 roku, Sala Consulatus, Ratusz Zamojski, Rynek Wielki 13, 22 – 400 Zamość, godz. 9:00 – 13:00.

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Zamościa Andrzej Wnuk

Wystawa towarzysząca: „Zamość lat 60. – 80. minionego wieku w fotografii Stanisława Orłowskiego”

Cel konferencji: Przedyskutowanie wybranych problemów architektury, urbanistyki i architektury krajobrazu związanych z życiem miasta będącego na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. W szczególności organizatorzy konferencji proponują skupić się nad następującymi tematami:

  • Ochrona dziedzictwa kulturowego, a aktualne strategie i programy rozwoju terytorialnego.
  • Antropologiczne i socjologiczne aspekty rozwoju miasta zabytkowego.
  • Rewaloryzacja krajobrazu warownego miasta w kontekście rozwoju turystyki i regionu.

Redaktor naukowy konferencji:
dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR

Sekretarz naukowy konferencji:
inż. Hanna Przegon, AGH Kraków

Rada naukowa konferencji:

  • Dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR, Przewodniczący Rady Naukowej, Sekretarz Naukowy KUiA O/PAN w Krakowie
  • Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak, Przewodniczący KUiA O/PAN w Krakowie
  • Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Lenartowicz, Zastępca Przewodniczącego KUiA O/PAN w Krakowie
  • Prof. zw. dr hab. inż. arch. Bonawentura Maciej Pawlicki, Instytut Nauk Technicznych, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
  • Dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK, Instytut Architektury Krajobrazu politechniki Krakowskiej

Program konferencji:

g. 9:00 – otwarcie konferencji

Prezydent Miasta Zamościa  Andrzej Wnuk

g. 9:15 Europejskie dziedzictwo kultury i strategie rozwoju miast. Przesłanie dla Zamościa.

Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak
Przewodniczący Komisji Urbanistyki i Architektury PAN w O/Kraków, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska

g. 9:30 – O Zamościu bez przemilczeń.

Prof. zw. dr hab. inż. arch. Bonawentura Maciej Pawlicki
Architektura, Instytut Nauk Technicznych, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

g. 9:45 – Kawiarnia Ratuszowa miejscem spotkań zamojskiej elity – socjologia kultury, socjologia miasta.

Dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR
Sekretarz Naukowy Komisji Urbanistyki i Architektury PAN O/Kraków, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

g. 10:00 – otwarcie wystawy „Zamość lat 60. – 80. minionego wieku w fotografii Stanisława Orłowskiego”.

g. 10.30 – Wybrane aspekty życia codziennego mieszkańców barokowego Zamościa w świetle dokumentów i pamiętników.

Dr Piotr Kondraciuk
Zastępca dyrektora Muzeum Zamojskiego

g. 10:45 – Rewaloryzacja krajobrazu warownego – twierdze polskie i holenderskie.

Dr inż. arch. Jan Janczykowski
Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

g. 11:00 – Idea Parku Kulturowego Twierdzy Zamość w kontekście zarządzania miejscem światowego dziedzictwa UNESCO.

Dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK
Dr inż. arch. Urszula Forczek – Brataniec
Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska

g. 11:15 – przerwa kawowa

g. 11:45 – Turystyka kulturowa w odzyskiwanym krajobrazie warownym Twierdzy Zamość.

Dr inż. arch. Jadwiga Środulska – Wielgus
Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus
Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska

g. 12:00 – Niezrealizowane projekty śródmieścia Zamościa w XIX i XX w. na podstawie archiwalnych opracowań kartograficznych i planistycznych.

Mgr Jakub Żygawski
Archiwista Archiwum Państwowego w Zamościu

g. 12:15 – Polityka miejska w Strategii Rozwoju  Województwa Lubelskiego i jej znaczenie dla miasta Zamościa.

Mgr Bogdan Kawałko
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

g. 12:30 – dyskusja

g. 13:00 – zamknięcie konferencji