Mamy nowe władze!

Dnia 29 maja 2017r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia ZUTW. W trakcie zebrania dokonano oceny jego całorocznej działalności, udzielono absolutorium władzom Stowarzyszenia za okres kadencji 2015-2017.

Wyrażono słowa podziękowania ustępującemu Zarządowi, na czele z Prezes Zofią Piłat.

Wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem została Halina Caban, na wiceprezesów powołano: Leonardę Liśkiewicz i Mariannę Mejbaum. Funkcję sekretarza objęła Jadwiga Janiec, funkcję skarbnika wciąż będzie pełnić Alicja Małek. Do zarządu weszli również: Danuta Samczuk-Hysa, Józef Psiuk, Grażyna Smyk i Wiesława Zakrzewska.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Zdzisława Holko- przewodnicząca, Izabela Słomiana i Ryszard Piluś- członkowie.

W skład Sądu Koleżeńskiego weszły: Lucyna Stąsiek- przewodnicząca, Janina Staroń i Grażyna Daniłowicz- członkowie.

Walne Zebranie przyznało Pani Zofii Piłat, założycielce Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tytuł Honorowego Prezesa w uznaniu za wieloletnią pracę i szczególne zasługi na rzecz Uniwersytetu.