OGŁOSZENIE

Na podstawie §16 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia ZUTW Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 5 czerwca 2019 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia. Miejsce: Zamojski Dom Kultury, sala widowiskowa.

I termin: godz. 11:00.
II termin: godz. 11:15.

Zgodnie z § 9, pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia „Członek ma obowiązek uczestniczyć w Walnych Zebraniach”