Rajd pieszy „Seniorzy na Roztoczu”

Wyjazd dnia 28 czerwca br. godzina 9:00 (parking na Plantach).
Zadanie współfinansowane ze środków Zarządu Województwa Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie