Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd ZUTW zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019r. odbędzie się dnia 24 września br. w Centrum Kultury Filmowej w Zamościu przy ul. Odrodzenia 9 (sala nr 2)

I termin – godz 11:00, II termin – godz. 11:15.

Ze względu na stan epidemii, obowiązujący rygor sanitarny i ograniczoną liczbę miejsc DELEGACI uczestniczący w zebraniu powiadomieni zostali imiennie.