Zarząd Stowarzyszenia

 • Zofia Piłat – prezes
 • Krystyna Łepik – wiceprezes
 • Lucyna Stąsiek – wiceprezes
 • Alicja Małek – skarbnik
 • Wiesława Zakrzewska – sekretarz
 • Janina Jasińska – członek zarządu
 • Bożenna Michalska – Parczyńska – członek zarządu
 • Leszek Pawłowski – członek zarządu
 • Ryszard Piluś – członek zarządu
 • Cecylia Witek – członek zarządu

Komisja Rewizyjna

 • Izabela Słomiana – przewodnicząca
 • Barbara Andruszkiewicz – członek
 • Maria Smalej – członek

Sąd Koleżeński

 • Bożena Filipowicz
 • Zofia Hasiec
 • Janina Staroń

Uniwersytet Posiada Radę Programową, której zadaniem jest  doradzanie w sprawach tematyki  wykładów, konferencji i sympozjów naukowych, działalności badawczej i wydawniczej.

Skład Rady Programowej

 • prof.dr hab.Ryszard Orłowski – Przewodniczący Rady
 • dr Janusz Skwarek – Zastępca przewodniczącego Rady, prodziekan Wydziału Fizjoterapii w WSZiA
 • dr inż. Jan Andreasik – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
 • prof.dr hab. Waldemar Martyn  – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu
 • mgr Iwonna Stopczyńska – Zastępca Prezydenta Miasta Zamość
 • prof.dr hab. Danuta Borkowska – Prodziekan Wydziału  w Instytucie Nauk Rolniczych w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • mgr inż. Bogdan Kawałko – Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie
 • mgr Danuta Kawałko –  Dyrektor Książnicy Zamojskiej
 • mgr Andrzej Urbański – Dyrektor Muzeum Zamojskiego