Zarząd Stowarzyszenia

 • Halina Caban – Prezes
 • Leonarda Liśkiewicz – Wiceprezes
 • Marianna Mejbaum – Wiceprezes
 • Alicja Małek – Skarbnik
 • Jadwiga Janiec – Sekretarz
 • Danuta Samczuk-Hysa – Członek
 • Józef Psiuk – Członek
 • Grażyna Smyk – Członek
 • Wiesława Zakrzewska – Członek

Komisja Rewizyjna

 • Zdzisława Holko
 • Ryszard Piluś
 • Izabela Słomiana

Sąd Koleżeński

 • Lucyna Stąsiek
 • Grażyna Daniłowicz
 • Janina Staroń

Uniwersytet Posiada Radę Programową, której zadaniem jest  doradzanie w sprawach tematyki  wykładów, konferencji i sympozjów naukowych, działalności badawczej i wydawniczej.

Skład Rady Programowej

 • prof.dr hab.Ryszard Orłowski – Przewodniczący Rady
 • dr Janusz Skwarek – Zastępca przewodniczącego Rady, prodziekan Wydziału Fizjoterapii w WSZiA
 • dr inż. Jan Andreasik – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
 • prof.dr hab. Waldemar Martyn  – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu
 • mgr Iwonna Stopczyńska – Zastępca Prezydenta Miasta Zamość
 • prof.dr hab. Danuta Borkowska – Prodziekan Wydziału  w Instytucie Nauk Rolniczych w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • mgr inż. Bogdan Kawałko – Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie
 • mgr Danuta Kawałko –  Dyrektor Książnicy Zamojskiej
 • mgr Andrzej Urbański – Dyrektor Muzeum Zamojskiego