Zarząd Stowarzyszenia

 1. Halina Caban – Prezes
 2. Leonarda Liśkiewicz – Wiceprezes
 3. Grażyna Smyk – Wiceprezes
 4. Alicja Małek – Skarbnik
 5. Teresa Szostak – Sekretarz
 6. Urszula Grudzińska – Członek
 7. Tadeusz Herbin – Członek
 8. Janina Król – Członek
 9. Zenon Kukułowicz – Członek

Komisja Rewizyjna:

 1. Anna Grymuza
 2. Cecylia Witek
 3. Zdzisława Holko

Sąd Koleżeński:

 1. Zofia Hasiec
 2. Grażyna Daniłowicz
 3. Janina Staroń.

Uniwersytet Posiada Radę Programową, której zadaniem jest  doradzanie w sprawach tematyki  wykładów, konferencji i sympozjów naukowych, działalności badawczej i wydawniczej.