Zapisy

ZAPISY na rok akademicki 2015/16 Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla dotychczasowych słuchaczy przyjmowane są w Sekretariacie Zamojskiego Domu Kultury w okresie: 24 sierpnia do 11 września br.

Zasady finansowania poszczególnych form pracy pozostają takie same, jak w roku ubiegłym.

Rekrutacja nowych członków ZUTW

Osoby, które chcą zapisać się na pierwszy rok zajęć w uniwersytecie zapraszamy do naszej nowej siedziby przy ul. Akademickiej 8. pokój 15 (dawniej siedziba Zespołu Szkół Elektrycznych – wejście od Kościoła św. Katarzyny) w dniach od 7 – 17 września br.

Będą na Państwa oczekiwać członkowie Zarządu, którzy udzielą wszelkich informacji o programie zajęć w roku 2015/16 i zasadach uczestnictwa w poszczególnych formach pracy. Osoby zainteresowane będą mogły na miejscu wypełnić deklarację uczestnictwa oraz dokonać wpłaty w wysokości 140 zł. Na kwotę te składają się: roczna opłata w wysokości 130 zł i wpisowe w wysokości 10zł. Środki z opłat słuchaczy przeznaczane są na organizację wykładów, seminariów, zespołów zainteresowań, spotkań integracyjnych, zatrudnienie instruktora gimnastyki i ćwiczeń w wodzie, dofinansowanie warsztatów sprawnościowych i rajdów, pokrycie kosztów związanych z organizacją uniwersytetu. Nauka języków obcych , bilety wstępu na basen – ćwiczenia w wodzie,wycieczki krajowe i zagraniczne , wyjazdy do teatru opłacają słuchacze w wysokości kosztów tych przedsięwzięć.

Zapraszamy – Zarząd Stowarzyszenia

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE WSZYSTKICH SŁUCHACZY ODBĘDZIE SIĘ 24 WRZEŚNIA 2015r. GODZ. 11.00 w SALI WIDOWISKOWEJ ZAMOJSKIEGO DOMU KULTURY.