Zwrot wpłat na wycieczki

Osoby, które dokonały wpłat na wycieczki /Truskawiec, Jurata, Drezno/ o możliwości dokonania zwrotu wpłat zostaną powiadomione telefonicznie.